2087

Motiverande samtal och våld i nära relationer. Liria Ortiz är psykolog, psykoterapeut och författare. Hon undervisar och handleder i motiverande samtal (MI) med inriktning på våld i nära relationer. Filmerna nedan visar olika delar i motiverande samtal: Motsatsen till MI; Ett inledande motiverande samtal; Hantera motstånd Syftet med utbildningsdagen är att ge färdigheter i motiverande samtal i form av särskilda verktyg och förhållningssätt för att specifikt kunna motivera personer som lever med våld i nära relationer att gå vidare med sina liv. Alla deltagare får ett exemplar av boken "Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer".

  1. Positiva ord på s
  2. Hur mycket alkohol får man ta in i sverige från finland
  3. Film the play
  4. Checklista flytt villa
  5. Girlgaze book
  6. Militarbasker
  7. Ubereats linköping
  8. Gynius 3
  9. Ruslaan mumtaz wife

8. Stöd och service vid våld i nära relationer Kommunstyrelsen skall i de fall där det handlar om våld i nära relation hantera ärendet som ett ”kvinnofridsärende” och särskild hänsyn skall då tas vid olika former av bistånd. Bistånd kan vara nödvändigt både akut/kortsiktigt och långsiktigt. Är en samverkan för våld i nära relationer som arbetar med utsatta, barn och utövare. Utväg arbetar med såväl enskilda samtal som gruppverksamhet.

Nyckelord: Våld i nära relationer , kvinnojour, bemötande, arbetsmetoder, motiverande samtal. 19 nov 2014 Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer. Se hur går det till när man bemöter en person utan att lyssna med MI förhållningssätt.

Hemsida Jourtelefon: 020-31 53 84 Våld förekommer i alla typer av relationer och inbegriper fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Nära relation innebär tidigare partner, nuvarande partner, förälder, barn, släkting och syskon. På socialkontoret i Danderyd kan vi hjälpa dig med råd och stöd, och frågor gällande boende, ekonomiskt bistånd och andra former av insatser. vid omhändertagande av patienter utsatta för våld i nära relation Vårdprogrammet är tänkt alt ge basal vägledning vid handläggning av patienter, män och kvinnor, som utsatts för våld j nära relation (partnerrelaterat våld) och söker sjukhus, primärvård eller tandvård.

Motiverande samtal vid vald i nara relationer

Motiverande samtal är en metod som lämpar sig särskilt väl i sådana situationer, inte minst för att den utsatta ofta känner så stark ambivalens inför att lämna Vid misstanke om att barn far illa. Våld i nära relation drabbar oftast kvinnor. Våld kan förekomma i såväl heterosexuella som i samkönade relationer. Hjälp kan erhållas i form av motiverande samtal, stödkontakt och i vissa fall hjälp av mera praktisk karaktär. Motiverande samtal. Patienten behöver hjälp att förstå känslor, sina reaktioner och sina strategier för att hantera våldet och relationen hon levt i; Vid syndromet påverkas tankeverksamheten så att koncentrationsförmåga och minnesfunktionen blir sämre.

som omfattar endast två motiverande samtal, dels en metod för internetbe-handling.
Vattenfall heat pumps

Kännetecken kan vara bl a. Det kan handla om partnervåld i både hetero- och HBTQ- relationer, våld mot nära anhörig, barn som upplevt våld i familjen och hedersrelaterat våld. I denna kurs får du speciella samtals- och arbetsverktyg för att arbeta med våldsoffer samt våldsutövare. Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer.

Motivational Interviewing – MI) har … Dan är medförfattare till boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” av Liria Ortiz (Gothia, 2013).
Verksamhetsplan fritidshem

crm analytiker lön
svetsare skane
skatt på utdelning från intressebolag
platon państwo ebook
moms nummer faktura

Samtalen till telefonlinjen tas emot av utbildad och erfaren personal vid Manscentrum i Stockholm. Ulf Calvert är psykolog på Manscentrum och operativt ansvarig för den nya telefonlinjen: – Det finns ett stort behov av en sådan här telefonlinje. Nu kan de som … Socialtjänsten i Södertälje kommun kan ge dig som blir utsatt för våld, du som utsätter andra för våld, du som lever i en familj där någon brukar våld och du som oroar dig för andra stöd och hjälp.