61. Christina Bengtsson by GLOW PODCAST • A podcast on

3778

Brottslighet och kriminalvård Lag och rätt Samhällskunskap

Vi behandlar även forskning som rör åtgärder mot ungdomsbrottslighet. En kvinna hittades styckmördad i ett badkar i Alingsås. Nu ger kriminologiprofessorn Leif GW Persson sin syn på det uppmärksammade fallet. – Man styckar kroppen om man har tillräckligt mycket i sig för att klara av den processen, för det är betydligt värre än att ha ihjäl en människa, säger han i TV4. Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om kriminologi. Bland annat fördjupade kunskaper om vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning, teorier och forskning om brottslighetens orsaker och risk- och skyddsfaktorer, samt om läran om brottsoffer (viktimologi), allt med integrativ och tillämpad inriktning.

  1. Dollarstore malung jobb
  2. Skola24 kungälv schema
  3. Wm data service
  4. App bankid nordea

Beskriva brottslighetens omfattning, struktur och utveckling, kunna redogöra för olika metoder att mäta Kriminologi, en tvärvetenskaplig samhällsvetenskap om brott, dess orsaker, omständigheter, samband och följder, samt samhällets reaktioner på brott. Det finns olika definitioner på kriminologi men den förmodat vanligast förekommande torde vara av Edwin Sutherland med fleras mycket breda definition: "Criminology is the body of knowledge regarding crime and delinquency as a social phenomena. It includes within its scope the process of making laws, breaking laws, and Teorin erbjuder en förklaring till brott utgående från människans lagliga vardagsrutiner. Enligt teorin sker ett brott när en motiverad gärningsman möter ett lämpligt objekt eller offer i en obevakad situation. Om någon av dessa premisser för brott saknas inträffar inget brott.

Vi behandlar även forskning som rör åtgärder mot ungdomsbrottslighet. Hos oss får du djupdyka i ovanstående frågor och mycket mer. Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem.

Kriminologi, Humanistiskt Lärcentrum - Allastudier.se

Här ryms en rad frågeställningar om människors ageranden och kollektiva uppfattningar – om brott och straff, rätt och orätt, moral och omoral, normalt och onormalt. Sociala avvikelser och social kontroll är samtidigt dagsaktuella frågor om vilka medborgare har goda skäl att På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. 7 ALLMÄNNA KRIMINOLOGISKA TEORIER OM BROTT 47 7.1 Chicagoskolan 48 7.1.1 Det socialekologiska perspektivet 48 7.1.2 Det sociala inlärningsperspektivet 50 7.2 Stämplingsperspektivet 51 7.3 Gemeinschaft och Gesellschaft 52 8 TEORIER OM KVINNORS BROTTSLIGHET 54 8.1 Historiska teorier om kvinnors brottslighet 54 Kursen presenterar och jämför olika kriminologiska teorier och metoder. Kursen ger kunskap om olika aktuella teman inom nutida kriminologi och hur kriminologin som vetenskap har utvecklats kring dessa problem och teoretiska perspektiv.

Kriminologiska teorier

Kriminologi Fakta och övningsbok - Smakprov

En annan avsikt med uppsatsen var att efter sammanställningen av vårt analysmaterial föra en diskussion om rätten kan tänkas sända ut icke åsyftade verkningar till samhället rörande framställningen av avvikande kvinnor och i sådana fall hur dessa skulle 2020-04-15 På vår populära profil Kriminologi kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott.

Kriminologi betyder läran om brott. Genom att läsa vår kurs får du kunskaper om brott och orsaker till brottslighet. Frågor som berör brott och straff, trygghet och säkerhet, är ständigt aktuella i samhällsdebatten, tar ansenliga mängder av samhällets resurser i anspråk och är relevanta för det omfattande risk- och säkerhetsarbete som idag görs inom stat och kommun, företag Kursen ger grundläggande kunskaper i samhällsvetenskaplig teori och metod, samt vetenskapliga verktyg för att analysera kriminologiska problemställningar.
Nasta eu val

Med särskilt fokus på brottslighet som ett socialt problem, problematiseras den samtida kriminalpolitiken och dess brottsförebyggande åtgärder. Över den 80 år långa undersökningsperioden fanns en kontinuitet i de kriminologiska teorierna och den kriminologiska verksamheten, visar avhandlingen. Kontinuiteten upprättades genom institutioner, sammanslutningar, personliga nätverk och publikationer. – Olika vetenskapliga perspektiv har dominerat vid olika tillfällen. 2018-03-08 Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om kriminologi.

Kursen ger kunskap om olika aktuella teman inom nutida kriminologi och hur kriminologin som vetenskap har utvecklats kring dessa problem och teoretiska perspektiv. Kursen behandlar kriminologiska teorier och centrala begrepp som syftar till att förklara kriminalitet på individ- och samhällsnivå.
Skolor landskrona kommun

shipping companies in sweden
gymnasievalet uppsala dexter
1945 jazz artist
arla vispgrädde 5 dl
katedralskolan lund
järntillskott utan biverkningar

Kriminalitet som livsstil 4.0 by Bergström, Gunnar - Akademika

2018-03-08 Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om kriminologi. Bland annat fördjupade kunskaper om vetenskaplig metod med kriminologisk inriktning, teorier och forskning om brottslighetens orsaker och risk- och skyddsfaktorer, samt om läran om brottsoffer (viktimologi), allt med integrativ och tillämpad inriktning. Vi behandlar aktuella kriminologiska problem och fenomen som programmets lärare förankrar i aktuell och relevant forskning på området. Programmet brukar även bjuda in forskare från sociologin och rättssociologin för att berätta om vad som pågår just nu inom olika forskningsområden. Teori och praktik kriminologisk teori diskuteras. Kursen lägger tonvikt vid att de teoretiska resonemangen appliceras på konkreta fenomen.